Skip to main content

Oktober 2020

VVP-Weekend in Westerlo van 6 tot 8 november 2020

Beste collega-pleegouders,

Gisteren 6 oktober besliste de Veiligheidsraad dat vanaf vrijdag a.s. we onze sociale contacten weer drastisch moeten verminderen, tot max. 3 nauwe contacten per maand en dit tot en met 9 november 2020. U begrijpt wellicht dat in die omstandigheden het volgende ontmoetingsweekend – dat gepland was van 06/11/2020 t.e.m. 08/11/2020 in HET BOSWACHTERSHUIS te Westerlo – helaas niet kan doorgaan: niet alleen moet alles op een veilige manier kunnen gebeuren (wat we dankzij ingrepen van de jeugdherberg en inspanningen van de Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw tot op heden nog enigszins konden garanderen), maar als we naast “een slaapkamer voor elk gezin” ook “een tafel voor elk gezin” moeten regelen en er verder geen interactie mag zijn tussen onze gezinnen, dan schiet dit het doel van een ontmoetingsweekend voorbij: we komen net samen om gezellig bij elkaar te zijn en bij te kletsen…

Jammer natuurlijk, want we hadden er allemaal zo naar uitgekeken… Maar ons publiek behoort tot een risicogroep : van jong tot minder jong, en afkomstig uit alle Vlaamse provincies. En uw gezondheid primeert natuurlijk!

We hopen van harte dat COVID-19 heel gauw het land uit is, zodat we elkaar snel terug kunnen ontmoeten. Als alles goed gaat, zien we elkaar weer op 19 februari 2021, want dan hebben we het volgende weekend geboekt in AAN DE PLAS te Brugge. Houden jullie dat weekend alvast vrij?

Intussen, zorg goed voor elkaar en hou het veilig!

Vriendelijke groet, namens de Vlaamse Vereniging Pleegzorg vzw, Geert & Peter, Organisatie Ontmoetingsmomenten.

 

Covid-19-toeslag: ook extra ondersteuning voor pleegzorgers

(Pleeg)gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van € 120 krijgen via het Groeipakket.

De toeslag is er voor (pleeg)gezinnen):

  • met (pleeg)kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • EN die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • EN waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van € 2.213,30 ligt (bruto belastbaar inkomen).

!!! Aanvragen moeten wel VOOR 31 OKTOBER 2020 ingediend worden !!!

Meer info vind je hier en op de website van Pleegzorg Vlaanderen.

 

Waarheen met een klacht?

Pleegzorg is samenwerken. Samenwerken in het belang van het kind. Zorg delen met ouders, pleegdienst of/en consulent. Tussen die verschillende partijen steeds het gemeenschappelijk belang in functie van het kind kiezen is een moeilijke evenwichtsoefening. Toch loopt het jammer genoeg soms mis. Idealiter kan je dan terecht bij de pleegdienst die je begeleid. Soms krijg je hier geen gehoor of ontstaat er een conflict met de pleegdienst. Hieronder schetsen we voor jou welke stappen je dan kan nemen.

Voor de behandeling van problemen, conflicten en klachten heeft elke pleegzorgdienst een klachtenprocedure. Meer info over deze klachtenprocedure vind je hier, klik door naar je provincie en je krijgt te zien hoe je je klacht moet melden en ze zal behandeld worden.

Wanneer de afhandeling van je klacht met/door de dienst geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de  Jo-lijn van het agentschap opgroeien op het gratis nummer 0800 900 33 of via   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schenkt dit je geen voldoening, dan zijn er drie onafhankelijke instanties waar je met je verhaal terecht kan, zij hebben soms een informatieve, soms  een bemiddelende functie.

De Kinderrechtencommissaris

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke ombudsdienst, opgericht door het Vlaams Parlement. De Klachtenlijn ontvangt elke dag klachten van kinderen, jongeren, ouders en praktijkwerkers of professionals. De Klachtenlijn luistert, onderzoekt de klacht en bemiddelt wanneer de betrokkenen er onderling niet uit geraken, of wanneer diensten, organisaties of bevoegde instanties het probleem niet kunnen oplossen. De klachtenlijn is gratis en vertrouwelijk. Hier kan je de klachtenlijn contacteren.

De Vlaamse ombudsdienst

Pleegzorg is een dienst in opdracht van de Vlaamse overheid. Wanneer het niet goed gaat met een dienst van de Vlaamse overheid kan je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst. Zij onderzoeken onpartijdig en onafhankelijk je klacht. Hoe je je klacht kan indienen vind je hier.

Juridische helpdesk SAM vzw

Voor wie is deze helpdesk?

Voor alle praktijkwerkers die vragen hebben over rechten van kinderen en jongeren. Het is helaas niet mogelijk om te antwoorden op vragen van studenten en particulieren. In het kader van de zware besparingen (1/3 van de subsidie) die de overheid ons heeft opgelegd, is het niet meer mogelijk om op alle vragen van pleegzorgers in te zetten. We vragen om in eerste instantie je oor te luisteren te leggen bij je eigen dienst of bij de partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw. Juridische knopen die ook voor hen niet te ontwarren lijken, kunnen nog bij ons afgetoetst worden.

Welke soort vragen kunnen hulpverleners ons stellen?

Vragen in het kader van hun begeleidingen over...

  • de positie van ouders en kinderen: over afstamming, ouderlijk gezag en ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijk en echtscheiding, samenwonende ouders
  • gerechtelijke procedures: de aanwezigheid op de jeugdrechtbank, contacten met de consulenten, recht op een vertrouwenspersoon en een advocaat, inspraak en initiatief door kinderen en dit niet alleen in jeugdbescherming maar ook in andere procedures
  • de bekwaamheid van minderjarigen om contracten te sluiten
  • grondrechten: vrije meningsuiting, godsdienst en onderwijs, brief- en telefoongeheim, contact tussen familieleden, recht op opvoeding en rechtvaardige straffen, verbod op kinderarbeid,...
  • minderjarigen die een jeugddelict pleegden of schade veroorzaakten,  algemene vragen en specifieke afhandelingsvormen van jeugddelinquentie, bijvoorbeeld herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg (Hergo), gemeenschapsdienst of leerprojecten
  • beroepsgeheim, wanneer mag ik spreken en met wie?
  • ...​

Mail je vraag naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

------------------------------