Skip to main content

Vrolijk pasen 2021

 

ACTIVITEIT

Wat had je gedacht: ook onze ontmoetingsdag aansluitend op de algemene vergadering (gepland op 24 april) moeten we annuleren. Wettelijk moeten we wel een algemene vergadering organiseren en dit zal dan ook digitaal gebeuren. De wettelijke leden met stemrecht zijn hiervan – en van de procedure – op de hoogte gebracht via aparte mail.

 

CLIENTENORGANISATIE IN DE JEUGDHULP

In oktober jongstleden hebben we een aanvraag ingediend bij het ‘Agentschap Opgroeien’ om de VVP te laten erkennen als cliëntenorganisatie in de jeugdhulp. Enerzijds geeft dit de VVP een stevigere positie als erkende organisatie, anderzijds zouden we (weliswaar op termijn) aanspraak zouden kunnen maken op subsidiëring vanuit de integrale jeugdhulp. De aanvraag werd behandeld op 13  november 2020 , maar werd niet goedgekeurd.

Uit de motivering bij dit besluit en uit gesprekken met de verantwoordelijke van het agentschap bleek dat het dossier niettegenstaande de niet-goedkeuring toch een aantal positieve elementen bevatte die het opnieuw indienen van de aanvraag te overwegen maken. Om een erkenning te verkrijgen zouden we met name overtuigend moeten kunnen aantonen dat we met de VVP een actieve partner zijn in participatieve jeugdhulp, dat we er in slagen om via laagdrempelige vorming ons cliëntenperspectief (pleegzorgers en – jongeren) in te brengen in  het brede maatschappelijke veld en op die wijze mede gestalte geven aan een cliëntenforum.

Op de bestuursvergaderingen van 30/01/21 en 27/03/21 hebben we ons geëngageerd om op termijn opnieuw een aanvraag tot erkenning in te dienen nadat we de bovenstaande bedenkingen aantoonbaar zullen hebben geïntegreerd in onze werking.

 

GEEN ACTIVITEIT

Omdat onze bijeenkomst in april alweer niet kon doorgaan, besloot het bestuur om de betalende leden die ons zijn blijven steunen eens extra in de watten te leggen. Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger brachten bestuursleden enkele tabletten chocolade en een bedankje persoonlijk aan de deur of brievenbus. De chocolade bestelden we bij vzw TWERK, een uniek maatwerkbedrijf waar mensen met autisme de hoofdrol spelen. Op die manier steunden we niet alleen onze trouwe leden, maar ook een goed doel.

 

GELEZEN IN DE STANDAARD

In De Standaard van 30 maart 2021 (artikel geschreven door Veerle Beel):

 

Werknemers van Volvo Cars die na 31 maart een kind krijgen of adopteren, mogen een halfjaar op ouderschapsverlof. Ook de mannen. Het zal zelfs worden aangemoedigd……. Dat ook adoptie- en pleegouders bij Volvo Belgium dezelfde regeling genieten, is ongezien – in ons land genieten die nu maximaal zeven weken verlof, of het dubbele als het kind een beperking heeft…

 

Schitterend initiatief en mooi voorbeeld van erkenning voor de pleegzorgers!

Wie volgt dit voorbeeld?

 

 

VRAAG EN ANTWOORD

Via de mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kregen we een vraag binnen. Het gaat over netwerkpleegzorgers die zelf hoog risico patiënten zijn voor Covid-19. Om de risico’s op besmetting zo laag mogelijk te houden, werd een specifieke bezoekregeling afgesproken. Maar omdat de pandemie zo lang aan houdt, komen de afspraken steeds meer op de helling te staan. Deze pleegzorgers wilden weten of er concrete afspraken waren om deze discussie te objectiveren.

We legden ons oor te luisteren en ontvingen dit advies:

  Het team van deskundigen beantwoordt zo snel mogelijk alle vragen.