Skip to main content

Februari 2021

DANKJEWEL – MERCI – DANKE

 

Van 27 februari tot 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Ook pleegzorgers zijn vrijwilligers; vandaar dat we ze extra in de bloemetjes willen zetten!

Namens zovelen: dank voor jullie inzet!

 

DANKJEWEL – MERCI – DANKE (bis)

Ook de VVP werkt uitsluitend met vrijwilligers. En zij doen het met veel liefde en engagement. In 2020 hebben we maar weinig activiteiten kunnen organiseren; maar we houden ons klaar om terug uit de startblokken te schieten en terug samen te komen van zodra de versoepelingen het toelaten.

Dank ook aan de vele leden en milde gevers die ons door de jaren financieel gesteund hebben. We hopen ook in 2021 op jullie bijdrage te kunnen rekenen, door  (opnieuw) lid te worden (€ 15,00 per gezin) of door een gift te storten (fiscaal aftrekbaar vanaf € 40,00).

Meer info op onze website https://www.pleegouders.be/lid-worden

 

GEZOCHT VOOR ONS BESTUUR

Wil je mee jouw schouders onder de werking van onze vereniging zetten?

We zoeken nieuwe kandidaat-bestuursleden. Ook al beperk je graag jouw bijdrage tot een specifiek  item (coördinatie Nieuwsbrief, IT-ondersteuning, deelname aan de werkgroep Beleid, …): je bent zeker welkom!

Geïnteresseerd of verwacht je meer info? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Graag jouw kandidatuur indienen vóór zaterdag 27 maart. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Algemene Vergadering van 24 april.

 

OUDERSCHAPSVERLOF

In onze Kersteditie (december 2020) hadden we het al over de verschillende soorten verlof en de nood aan ouderschapsverlof voor pleegzorgers.

De commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel enkele wetsvoorstellen.

Het zal je maar overkomen:

 • jij en je collega verwachten een kindje en al weken zijn jullie plannen aan het maken over de kinderkamer en de kleding. En dan is het zo ver en krijgen jullie in dezelfde week het kindje maar dan volgt ook de grote ontgoocheling: jouw collega kan 15 weken bekomen en wennen aan de nieuwe situatie, terwijl jij het met 6 weken pleegouderverlof moet doen;
 • een jaar later  zijn die baby'tjes van toen opgroeiende peuters, jullie merken allebei dat voltijds werken en opvoeden best wel zwaar is. Samen gaan jullie op zoek naar mogelijkheden om tijdelijk minder te gaan werken. Groot is de teleurstelling als blijkt dat je collega recht heeft op vier maanden ouderschapsverlof die ze bovendien kan spreiden over 1/5 de. Hiervoor krijgt ze een tegemoetkoming van de overheid, behoudt ze haar voltijdse job en kan ze toch  4/5 de gaan werken wat de zorg voor het kindje draagbaar en financieel haalbaar maakt. Jij daarentegen hebt dit recht op tijdelijke onderbreking niet.

De voorbije jaren zijn er wel verschillende tegemoetkomingen goedgekeurd:

 • pleegzorgverlof van zes dagen per jaar per gezin voor gebeurtenissen die te maken hebben met de plaatsing van je pleegkind (vb verschijning voor de jeugdrechter, gesprek met pleegzorgbegeleider).
 • pleegouderverlof bedoeld om pleegouder en kind aan elkaar te laten wennen. Je hebt eenmalig recht op zes weken als het kind voor minstens 6 maanden bij jou blijft wonen (zie hoger).

Het regulier ouderschapsverlof dat bleef dus op zich wachten, terwijl pleegkinderen meestal wel iets meegemaakt hebben en juist extra zorg nodig hebben.

In het verleden werden er al een aantal wetsvoorstellen ingediend, maar ze haalden nooit het staatsblad en stierven dus een stille dood.

Maar … er is hoop!

Met het aantreden van de nieuwe regering gingen Pleegzorg Vlaanderen en de Gezinsbond opnieuw langs bij de Vlaamse parlementsmedewerkers met hun vragen over ouderschapsverlof. En jawel er zijn maar liefst vier wetsvoorstellen die voorliggen ter bespreking.

En dat ze het deze keer menen blijkt uit het feit dat bij het invoeren van het Corona-ouderschapsverlof de pleegzorgers niet vergeten werden, waarvoor dank!

Ook de VVP heeft mee aan die kar getrokken.

Het goede nieuws is dat betrokken organisaties waaronder de VVP mee advies mogen geven tijdens de bespreking van de wetsontwerpen in de commissie. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zullen we dat ook doen. Met de VVP zullen we met een werkgroep de wetsvoorstellen  screenen en onze bemerkingen doorgeven aan Pleegzorg Vlaanderen. Samen met hen schrijven we een advies.

En daarvoor kunnen we hulp gebruiken:

 • heb je een verhaal waaruit blijkt hoe belangrijk ouderschapsverlof in jullie situatie was of waarom de afwezigheid ervan het jullie veel moeilijker heeft gemaakt,

OF/EN

 • heb je een mening over wat er zeker wel of niet in het wetsontwerp zou moeten staan,

OF/EN

 • wil je graag mee ontwerpwetteksten nalezen en analyseren,

geef ons dan (dringend) een seintje via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

OPENEN VAN REKENINGEN VOOR MINDER- JARIGE PLEEGKINDEREN

Nog een ander steeds weerkerend probleem is de opening van een rekening (zowel een zichtrekening als een spaarrekening) voor een minderjarig pleegkind. Pleegzorgers zijn hier dikwijls afhankelijk van de eigen creativiteit en de goodwill van de bankier en de juridische gevolgen zijn niet altijd even duidelijk.

Ook hier wil de VVP ijveren om een sluitende juridisch oplossing voor deze specifieke situatie te bekomen, samen met Pleegzorg Vlaanderen.

Hebben jullie (positieve of negatieve) ervaringen met deze problematiek: deel ze met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

AANDACHT – VVP-WEEKENDS – VVP ACTIVITEITEN

We hopen uiteraard ons WE in november WEL te kunnen en MOGEN organiseren.

OPGEPAST : deze gaat uitzonderlijk NIET door tijdens de herfstvakantie maar in het verlengde weekend van 11 november!!

Wellicht zullen we onze ontmoetingsdag, aansluitend op de Algemene Vergadering van 24 april 2021 moet afgelasten en zal de Algemene  Vergadering op een digitale wijze plaatsvinden.

Hopelijk kunnen we wel al een zomeractiviteit organiseren en kijken we al uit naar onze ontmoetingsdag van 25 september in de Nekker te Mechelen.

 

PLEEGZORG EN VERSCHILLENDE ORGANISATIES

Voor pleegouders is het vaak niet evident om tussen de bomen het bos te zien. Er is je eigen pleegzorgdienst, er is Pleegzorg Vlaanderen, er is Agentschap Opgroeien, er is de jeugdrechtbank ...

Graag zetten we enkele zaken voor jullie op een rijtje. Ongetwijfeld zijn we niet volledig maar we proberen wel de meest gehoorde verwarringen of vragen te behandelen. 

Vooraf

Hoe wordt een pleegzorgplaatsing beslist?

Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen.

Naargelang de situatie zijn er 3 mogelijkheden:

 • Soms wordt een kind aangemeld in de “toegangspoort voor jeugdhulp” wanneer professionele hulpverleners vaststellen dat een kind in zodanige problemen zit en dat de gewone hulp niet meer voldoende is
 • Ofwel komt het dossier van een kind terecht op de jeugdrechtbank en beslist de jeugdrechter dat pleegzorg de beste optie is (zie verder)
 • In bepaalde gevallen kan de dienst voor pleegzorg rechtstreeks beslissen om tot plaatsing over te gaan (bijvoorbeeld bij ondersteunende of behandelingspleegzorg)

Meer info vind je op https://www.jeugdhulp.be/aanbod/verblijf/pleegzorg.

De Vlaamse Vereniging Pleegzorg (VVP)

Als trouwe lezer van onze nieuwsbrief hoeven we je de VVP niet meer voor te stellen … of toch? Regelmatig krijgen we nog vragen of bedenkingen die eigenlijk bedoeld zijn voor één van de organisaties waarover we hierna meer uitleg geven. Mogen we daar uit afleiden dat het toch nuttig is om onszelf nog eens te situeren binnen het pleegzorglandschap?

De VVP brengt al meer dan 35 jaar pleeg- en gastgezinnen dichter bij elkaar. Elke vrijwilliger met een hart voor pleegzorg is welkom. Via ontmoetingsdagen, weekends of andere initiatieven kunnen pleeggezinnen en -kinderen in contact komen met andere pleeggezinnen en -kinderen en sympathisanten. Algemene noden en vragen komen ook aan bod en worden gebundeld en gesignaleerd aan het beleid. 

Wil je op een informele manier kennis maken met of je kennis vergroten over pleegzorg? Zoek je gelijkgestemden die vanuit de fundamenten van pleegzorg willen wegen op het beleid, dan biedt de VVP je die kans. Meer info vind je hier: https://www.pleegouders.be/.

De Pleegzorgdiensten en het Kenniscentrum Pleegzorg 

Er zijn vijf provinciale pleegzorgdiensten die zorgen voor werving van kandidaat pleegouders en de matching met kandidaat pleegkinderen/gasten.  Eens er een match gevonden is, zorgen ze voor de ondersteuning van de gezinnen van oorsprong, de pleeggezinnen en de pleegkinderen/gasten voor zover het pleegzorg betreft. De ondersteuning is divers: individuele begeleiding, vormingen, jongerenwerking, ouderwerking,  telefoonpermanentie, ... 

De vijf provinciale pleegzorgdiensten zijn aparte organisaties met elk een eigen directie. Er wordt wel samengewerkt bijvoorbeeld rond werving van pleegouders en communicatie ... maar er zijn tegelijk ook eigen accenten. Daarom kan het zijn dat er in de éne provincie meer focus gelegd wordt op vorming en de anderen op praatcafés afhankelijk van de noden die de diensten ervaren binnen hun provincie.

De vijf pleegzorgdiensten hebben in 2014 de vzw “Kenniscentrum pleegzorg - begeleiding bij moeilijkheden in gezinnen” opgericht. De vereniging streeft inhoudelijke kwaliteitsverbetering na in pleegzorg en bij uitbreiding in andere begeleidingen bij moeilijkheden in gezinnen. Concreet bevordert het kenniscentrum de expertise rond pleegzorg door uitwisseling van informatie tussen de vijf pleegzorgdiensten. Ze verzamelen wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis en maken deze toegankelijk. Ze stimuleren en implementeren relevante methodieken in samenwerking en dialoog met pleegzorgers, ouders, pleegkinderen, pleeggasten en professionals in het werkveld.

Meer info vind je hier: https://www.pleegzorgvlaanderen.be/over-pleegzorg/kenniscentrum.

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen tekent in opdracht van de Vlaamse overheid pleegzorg in Vlaanderen verder uit. Dit doet ze door

 • in gesprek te gaan met ouders, pleegouders, pleegjongeren en pleegdiensten. Hiervoor organiseren ze op verschillende tijdstippen dialoogdagen of digilogen. Denoden en bevindingen die uit deze gesprekken naar boven komen vertalen zij in beleidsadviezen voor de overheid.
 • het ontwikkelen van instrumenten om de kwaliteit van de pleegzorg te verbeteren, bijvoorbeeld
  • samenwerken met onderzoekscentra rond een welbepaald thema (vb hoe beleven pleegjongeren pleegzorg)
  • bouwen aan een toegankelijke jongerenwebsite

Daarnaast moeten ze ervoor zorgen dat pleegzorg beter bekend wordt in heel de samenleving. Dit doen ze samen met de Pleegzorgdiensten door onder andere gezamenlijke acties uit te werken zoals de Pleegzorggemeente, Rode duivels, K3, Week van de pleegzorg, … 

Wil je meer weten, klik dan op volgende de link:

https://www.pleegzorgvlaanderen.be/over-pleegzorg/pleegzorg-vlaanderen/over-ons

Agentschap “Opgroeien” - Vlaamse overheid

Pleegzorg is één van de vormen die aangeboden worden binnen de sector van de Jeugdhulp. Het agentschap “Opgroeien” van de Vlaamse overheid is daarvoor verantwoordelijk.

Het agentschap is een fusie van onder andere het vroegere agentschap Jongerenwelzijn en Kind&Gezin.

Via deze dienst van de Vlaamse overheid worden de beslissingen van de Vlaamse regering vertaald in richtlijnen naar de vijf pleegzorgdiensten en Pleegzorg Vlaanderen. Als pleegouder krijg je hier meestal weinig mee te maken.

https://www.jeugdhulp.be/aanbod/verblijf/pleegzorg

In een vorige nieuwsbrief vermeldden we al het bestaan van de JO lijn waar je terecht kan met klachten over pleegzorg waarmee je niet terecht kan bij je pleegzorgdienst.

Meer info: https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp/jo-lijn-klachtenlijn.

De jeugdrechtbank

Bij een gedwongen pleegplaatsing bepaalt de jeugdrechter dat een kind in een pleeggezin moet wonen. Pleegzorgsituaties via de jeugdrechtbank zijn beperkt in de tijd. De duur van een plaatsing varieert van 1 tot 3 jaar en kan verlengd worden. Voor jonge kinderen kan een jeugdrechter een plaatsing tot 13 jaar uitspreken.

Elke minderjarige die de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, moet persoonlijk door de jeugdrechter worden gehoord vooraleer er een maatregel wordt uitgesproken. Bij elke verschijning voor de

jeugdrechtbank heeft de minderjarige recht op de bijstand van een advocaat. De uitnodiging voor deze zittingen gebeurt door een deurwaarder die de oproeping op het adres van de pleegzorgers komt afgeven.

Wie via de jeugdrechtbank in pleegzorg terecht komt, heeft ook recht op een vaste consulent gerechtelijke jeugdhulp, naast de vaste pleegzorgbegeleider.